Birlik Sendikası

Üyelik Ön Başvuru Formu

Sendikamız çatısı altında mücadele etmek, bir arada olmak ve dayanışma göstermek isteyen bursiyer statüsünde çalışan bilim emekçileri aşağıdaki üyelik ön başvuru formunu doldurarak mücadeleye katılabilirsiniz.