Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası, sınıf sendikacılığını esas alan, işçi sınıfının sermaye sınıfına karşı mücadelesinde işçi sınıfının birliğini ve dayanışmayı temel alan sendikal anlayışa sahiptir.

Bu anlayış doğrultusunda sömürünün her türüne karşı mücadele etmeyi, üyelerle ve dayanışma içerisinde bulunduğu diğer işçilerle birlikte mücadele etmeyi hedefleyerek,

  1. İşçi sınıfının ekonomik, sosyal haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini,
  2. İşçi sınıfının mücadelesinde dayanışma ve birliğin tesis edilmesini,
  3. İşçi sınıfının sermaye sınıfına karşı mücadelesinde emek cephesini güçlendirecek çalışmalar yapılmasını ve çalışma yapanların desteklenmesini
  4. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç, din, mezhep ayrımı ve her türden ayrımcılığa karşı mücadele edilmesini,
  5. Ülkemizde ve dünyada işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliğe karşı mücadele ve dayanışma gösterilmesini
  6. Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesini
  7. Doğanın ve çevrenin korunması için çalışmalar yapılmasını, kapitalizmin bu alanda yarattığı tahribata karşı mücadele verilmesini ve doğa ve çevrenin korunması için bilinç oluşturulmasını,
  8. Uluslararası sendika ve konfederasyonlarla sendikal hak ve özgürlükler ve işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi, birlik, dayanışma ve yardımlaşma için ortak çalışmalar yapılmasını temel amaç ve ilke sayar.