Üyelik Ön Başvuru Formu

Sendikamız çatısı altında mücadele etmek, bir arada olmak ve dayanışma göstermek isteyen bursiyer statüsünde çalışan bilim emekçileri aşağıdaki üyelik ön başvuru formunu doldurarak mücadeleye katılabilirsiniz.