Haber

Birlik Sendikası 1. Olağan Genel Kurul İlanı

Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası (Birlik Sendikası) 1.  Olağan Genel Kurulu, 20/03/2021 Cumartesi günü, 10.30-17.00 saatleri arasında Salon Figaro Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:15 Kat: 5/6 Çağlayan, Kağıthane/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.

            İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, 03/04/2021 Cumartesi günü, aynı saatte ve yerde, aynı gündem ile yapılacaktır.

           Üyelere ve ilgililere duyurulur.

                   TÜM İŞÇİLERİN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA SENDİKASI

                                                                                                                 MERKEZ YÖNETİM KURULU

G Ü N D E  M :

1-Yoklama

2- Açılış Konuşması

3- Divan Seçimi,

4- Saygı Duruşu

5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Raporunun okunması ve ibrası,

6-Tüzük Değişikliği,

7- Tahmini Bütçenin Sunulması ve Oylanması

8- Sendika Genel Kurul Kararlarının Okunması ve Oylanması

9 – Seçimler

     a)Merkez Yönetim Kurulu (Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim          ve Basın Yayın Sekreteri, Genel Mali Sekreter asıl ve yedekleri)

     b)Merkez Denetleme Kurulu (asıl ve yedekleri)

     c)Merkez Disiplin Kurulu (asıl ve yedekleri)

10-Dilek ve Temenniler

11- Kapanış

Facebooktwitterlinkedinmail