BasınHaberManşet

BİRLİK SENDİKASI 1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

TÜM İŞÇİLERİN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA SENDİKASI (BİRLİK SENDİKASI)

        1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU  (MART 2021)

GİRİŞ

Sendikamız 1. Olağan Genel Kurulunu, hem Türkiye’de hem de Dünya’da birbiri ardına önemli gelişmelerin yaşandığı bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu gelişmelerin işçi sınıfı açısından olumlu bir sonuç yaratmadığını söyleyebiliriz. Ekonomik krizin faturasını işçi sınıfına, emeği ile geçinenlere yıkmaya dönük politikalar hız kaybetmeden uygulanmaya devam ediyor. İşçi sınıfının her türlü hak ve kazanımına yönelik saldırılar artarak sürüyor. Mevcut hakların dahi tehdit altında olduğu bir süreçte, bir de COVID-19 pandemisiyle karşı karşıya kalındı. Salgının patronların çıkarları doğrultusunda yönetilmesi yönündeki politikalar nedeniyle emekçilerin hem sağlığı hem de işi, ekmeği tehdit altında… Son derece açık ki, bu sorunlar karşısında, her bir işçinin tek tek kendini kurtarması; haklarını, sağlığını ve işini koruyabilmesi; çalışma koşullarını iyileştirebilmesi mümkün değil. İşçilerin gücü birliğidir. İşçilerin örgütlü mücadele etmekten başka bir seçeneği yoktur.

Patronlar gücünü üretim araçlarına sahip olmalarından ve örgütlü olmalarından alıyor. Oysa işçilerin çok büyük bir gücü var: Bütün değerleri işçiler üretiyor. Var olan gücünü harekete geçirmek için tek şart birlik olmak, örgütlü olmak.

Birlik Sendikası ise bu birliği oluşturabilmek için kuruldu. Sendikalı olmak, artık yalnız olmamak, birlikte karar vermek, üretimden gelen gücünü patronun karşısında kullanabilmek demektir. Çalışma yaşamındaki sorunların çözümü, hakların geliştirilebilmesi, işyerinde söz sahibi olabilmek için tek koşul, birliğin sağlanmasıdır. Bunun için adresimiz, “Gücümüz Birliğimizdir” diyen Birlik Sendikası…

Yakın bir zamanda kuruluşunu gerçekleştiren sendikamızın yola çıkarken sahip olduğu kararlılık ve irade onu ileriye taşıyacaktır. Bu kararlılık ve iradeyle sendikamızın en üst organı olan Genel Kurulumuza katılacak üyelere gönderilmek üzere hazırlanan Faaliyet Raporunu siz değerli üyelerimizin bilgisine sunuyoruz. Sendikamızın kuruluşundan bu yana geçen kısa süredeki faaliyetlerinin ve önümüzdeki dönem için hedeflerinin değerlendirilmesi sendikamız için yaşamsal öneme sahiptir.

Sendikamız 1. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporunun genel kurul sürecine ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarımıza katkı koymasını diliyor, genel kurulumuzun işçi sınıfı mücadelesine aldıracağı yolu selamlıyoruz.

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ

Sendikamız COVİD-19 pandemisi döneminde kuruluşunu gerçekleştirmiş olmasına rağmen, örgütlenme çalışmalarını tüm sağlık önlemlerini alarak başlatmış ve devam ettirmiştir. Bu süreçte Yönetim Kurulu aktif çalışmış, kuruluş süreci sonrası gerçekleştirdiği toplantılarla üye sayısının artması, sendika “sözü”nün yaygınlaştırılması ve sendika faaliyetlerinin programlı bir şekilde ilerlemesi için çalışmalar yapmış, kararlarını almıştır.

Sendikamız yeni kurulmuş olmasına rağmen hızla üye sayısını artırmış ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklerde 408 üyesi olduğu açıklanmıştır. Her geçen gün üye sayısı artan sendikamız, mücadelenin adresi olmaya hazırlanmaktadır. Her ne kadar pandemi sürecinin yarattığı kimi dezavantajlar bulunsa da bunları aşmak adına birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu süreçte, emekçileri sendikamızla tanıştırmak ve üye olmalarını sağlamak için yapılan fiziki çalışmalarda ve görüşmelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına önemle dikkat edilmiştir. Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda yeni üye kazanmak için yüz yüze yapılan çalışmalar dışında birçok online görüşme ve toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda sendikamızı tanıtım amaçlı sunumlar gerçekleştirilmiş, yeni üyelerimizin görüş, öneri ve katkıları alınmıştır.

Sendikamız, örgütlenme çalışmalarını güçlendirmek için basın açıklamaları yapmış, bildiri, afiş gibi malzemelerle emekçilere ulaşmaya çalışmıştır.

Sendikamız, kuruluş toplantısında da ilan ettiği AVM’lerde, Madame Coco mağazalarında ve özel okullarda örgütlenme çalışmalarına kuruluş toplantısının ardından hemen başlamıştır. Ayrıca, bu alanlar dışında tüm mağaza ve marketlerde, yazılım emekçileri arasında, vakıf üniversitelerinde ve müzik emekçileri arasında da örgütlenme çalışmalarını yürütmektedir.

İşkolunda çalışmayan ancak, sendikamız çatısı altında yer almak ve mücadele etmek isteyen emekçilerin de sendikamıza başvuruları olmakta, bu başvurular da sendikamız tarafından kabul edilmektedir. İşkolu dışından sendikamız çatısı altında mücadele etmek için 67 emekçi sendikamıza başvurmuştur.

Müzik emekçileri, çoğunlukla sigortasız olduğu için üyelikleri internet sitemiz üzerinde yar alan bir form aracılığı ile yapılmaktadır. Sendikamızda bu yolla müracaat eden 69 müzik emekçisi üyemiz bulunmaktadır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

Sendikamız pek çok alanda yaptığı örgütlenme eğitimleri yanında, üye eğitimi, örgütlenmeciler eğitimi, toplu iş sözleşmesi eğitimi, işyeri komite eğitimleri düzenlemiştir. Eğitimler, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi ile yapılmış, üyelerimizin tamamını kapsayamamıştır.

ÇIKARDIĞIMIZ BROŞÜRLER ve BÜLTEN

BİRLİK SENDİKASI KENDİNİ ANLATIYOR BROŞÜRÜ – KASIM 2020

Sendikamızın tanıtımını yapmak ve yaygın bir şekilde emekçilere ulaştırmak için broşür hazırladık bastırdık ve dağıtımını sağlıyoruz. Ayrıca internet sitemizden de broşüre ulaşılabiliyor.

https://birliksendikasi.org/wp-content/uploads/2020/12/BiRLiK_SENDiKA_brosur_A5.pdf

SENDİKA 1. BÜLTENİ – ARALIK 2020

Birlik Sendikası 1. Bülteni “2021 Emekçilerin Kazanacağı Yıl Olacak” başlığıyla 31.12.2020 tarihinde yayınlanarak tüm üyelere gönderildi.

https://birliksendikasi.org/wp-content/uploads/2020/12/Birlik-Sendikasi-1.-Bulten.pdf

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN HAKLARIMIZ KILAVUZU – OCAK 2021

Özel okul öğretmenlerinin haklarına işyerlerinde sıklıkla karşılaşılan sorulara yanıtların yer aldığı broşür hazırlayarak özel okullarda dağıtımını sağlıyoruz. İnternet sitemizden de broşüre ulaşılabiliyor.

https://birliksendikasi.org/wp-content/uploads/2021/01/Birlik-Sendikasi-Ozel-Okul-Ogretmenleri-Haklarimiz-Kilavuzu.pdf

ÇIKARDIĞIMIZ BİLDİRİ ve AFİŞLER

Sendikamız yaptığı çalışmalarda kullanmak üzere bildiri, afiş ve sticker gibi malzemeler üretmiştir. Düzenli olarak ürettiğimiz bu malzemeleri internet sitemizde yayınlamakta ve dağıtımını yapmaktayız. Tüm bildirilerimize sitemizin bildiriler sayfasından ulaşılabiliyor.

https://birliksendikasi.org/index.php/bildiriler

İNTERNET SİTEMİZ ve SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Sendikamız, faaliyetine başladıktan kısa bir süre sonra internet sitemizi gönüllü olarak sendikamız için çalışma yapmak isteyen yazılımcı üye ve dostlarımız ile yapılandırdık ve yayına başladık. https://birliksendikasi.org  adresinden yayınımıza devam ediyoruz.

Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da sendikamızın tanıtımını yapmaya ve açıklamalarımızı kamuoyuna ulaştırmak için üyelerimiz ve sendikamıza gönüllü olarak dayanışmada bulunan dostlarımız ile yayın yapmaya devam ediyoruz.

Sosyal medya kanallarımız:

Twitter: https://twitter.com/BirlikSendikasi

Facebook: https://www.facebook.com/BirlikSendikasi/

Instagram:https://www.instagram.com/birliksendikasi/

Youtube: https://youtube.com/channel/UCLZYFA0siLyRzLKNR75Pp_g

 

ÜYE PROGRAMI

Sendikamız bünyesinde yazılımcı olan üyelerimiz sendikamıza, özel kayıtlarımızı tutmamız, üyelerimiz bilgilerine daha hızlı erişebilmemiz ve daha güvenli tutabilmemiz için üye programı yazdı. Üyelerimiz tarafından yazılan ve altyapısı kurularak hazır hale getirilen üye programımızı Mart ayı itibarı ile kullanmaya başlayacağız.

 

AÇIKLAMALARIMIZ

 

BASINDA SENDİKAMIZ

Birlik Sendikası FOX Haber’de

05.11.2020
Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu FOX Haber konuğuydu. Karaoğlu: “AVM çalışanları Deprem anında dışarı çıktıkları için maaşları kesildi” dedi. Programın tamamına https://birliksendikasi.org/ adresinden ulaşılabiliyor.

 

Yön Radyo’da yayınlanan Vardiya programında gündem AVM ve fabrikalar

19.11.2020

YÖN Radyo‘da Vardiya programında pandeminin yayıldığı AVM ve fabrikalar gündeme geldi. soL yazarı Alpaslan Savaş’ın sunduğu programın konuğu Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu “Zorunlu tedbirler işçilerin sağlıkları için yeni bir şey getirmiyor. İş yerlerinin denetlenmesi lazım, bununla ilgili sorunlar sadece bize gelmiyordur, elbette bu sadece bize gelmiyordur, devlete de gidiyordur.” dedi. Programın tamamını dinlemek için: https://youtu.be/IOT_p-dCU0I

 

Birlik Sendikası Başkanı Açık Radyo Emeğin Gündemi programı konuğuydu

23.11.2020
Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu Açık Radyo’da yayınlanan Emeğin Gündemi programının konuğu oldu.
Programı dinlemek için: https://acikradyo.com.tr/podcast/226565
 

Birlik Sendikası FOX Haber’de: “AVM çalışanları Deprem anında dışarı çıktıkları için maaşları kesildi”

06.12.2020

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu FOX Ana Haber konuğuydu. Programı dinlemek için: https://birliksendikasi.org/index.php/2020/12/06/birlik-sendikasi-fox-haberde-avm-calisanlari-deprem-aninda-disari-ciktiklari-icin-maaslari-kesildi

 

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu İşçiden programı konuğuydu

05.01.2021

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, soL TV’de salı günleri yayınlanan İşçiden programında açıklanan asgari ücrete dair; “Bu masa işçi düşmanlarının olduğu bir masa, biz bu masadan işçinin yüzünü güldürecek bir sonuç beklemiyorduk. Hükümet ve patronlar el ele asgari ücreti neredeyse tavan ücret haline getirdiler.” dedi. Programın tamamını dinlemek için:https://www.youtube.com/watch?v=lTKurWScXUM&feature=youtu.be&ab_channel=soLTV

 

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu öğretmenleri fişleyen site ile ilgili Halk TV’ye açıklamalarda bulundu

19.01.2021

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu öğretmenleri fişleyen site ile ilgili Halk Ana Haber’e konuk oldu ve açıklamalarda bulundu: “Niyetleri, özel okullarda hakları için mücadele eden, uğradıkları hak gasplarına karşı çıkan öğretmenleri susturmak ve sindirmeye çalışmaktır.” dedi. İzlemek için: https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/19/birlik-sendikasi-genel-baskani-zehra-guner-karaoglu-ogretmenleri-fisleyen-site-ile-ilgili-halk-tvye-aciklamalarda-bulundu

 

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu ARTI TV canlı yayınındaydı

24.01.2021

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, ARTI TV‘de katıldığı programda “Eğitim İşverenleri Platformu” adını kullanan ve öğretmenleri fişleyen site ile sendikamızın sürece müdahalesini anlattı. İzlemek için: https://twitter.com/birliksendikasi/status/1353275578124791809?s=20

 

TELE1’de yayınlanan Çalışma Yaşamı programında Birlik Sendikası’nın müzisyenlere çağrısı vardı

27.01.2021

Tele1’de yayınlanan “Çalışma Yaşamı” programında, Birlik Sendikası’nın müzisyenlere yaptığı çağrıya yer verildi. Programın konuğu müzisyen üyemiz Kardelen Pınar’dı. Üye sayısının giderek arttığını söyleyen Pınar, bütün müzisyenleri de Birlik Sendikası’na üye olmaya çağırdı. Programı izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=GmEB1CAUcZU&ab_channel=BirlikSendikas%C4%B1

 

Vardiya programında gündem müzisyenlerin sendika çağrısıydı

30.01.2021

Alpaslan Savaş’ın sunduğu Yön Radyo’da yayınlanan Vardiya programına üyemiz Kardelen Pınar konuk oldu. Programın tamamını linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ln8oKXaKTgg&feature=share&ab_channel=Y%C3%B6nRadyo

 

KURULUŞ TOPLANTIMIZ

‘AVM, özel okul, mağazalar ve birçok sektörde örgütleniyoruz’ 

06.10.2020 – Basın toplantısı

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin Ruhi Su salonunda yapılan basın toplantısında sendikamız Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu’nun konuşması yanı sıra, AVM emekçileri, Özel okul öğretmenleri ve Madame Coco çalışanları adına konuşmalar yapıldı.

https://birliksendikasi.org/index.php/2020/10/08/birlik-sendikasi-yola-cikti-2

SONUÇ

Önümüze koyduğumuz hedefler doğrultusunda sendikamızın güç kazanması, büyümesi, üye sayısının artması, üyelerin hak ve kazanımlarının korunması ve artması adına, alın teri mücadelesinde Birlik Sendikası’na üye olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. 1. Olağan Genel Kurulumuza başarılar diliyoruz.

BİRLİK SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

  1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası (Birlik Sendikası) 1. Olağan Genel Kurulu, 20.03.2021 Cumartesi günü, 10.30-17.00 saatleri arasında Salon Figaro Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:15 Kat: 5/6 Çağlayan, Kağıthane/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, 03.04.2021 Cumartesi günü, aynı saatte ve yerde, aynı gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-Yoklama

2- Açılış Konuşması

3- Divan Seçimi

4- Saygı Duruşu

5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Raporunun Okunması ve İbrası

6-Tüzük Değişikliği

7- Tahmini Bütçenin Sunulması ve Oylanması

8- Sendika Genel Kurul Kararlarının Okunması ve Oylanması

9 – Seçimler

a)Merkez Yönetim Kurulu (Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri, Genel Mali Sekreter asıl ve yedekleri)

b)Merkez Denetleme Kurulu (asıl ve yedekleri)

c)Merkez Disiplin Kurulu (asıl ve yedekleri)

10-Dilek ve Temenniler

11- Kapanış

1. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu-1

 

DENETİM RAPORU VE EKLERİ

DENETİM RAPORU VE EKLERİ-MART 2021

Faaliyet Belgesi

 

Facebooktwitterlinkedinmail