İmza Kampanyası | Birlik Sendikası

İmza Kampanyası

DİREKSİYON EĞİTMENLERİNİ ACİLEN AŞILAYIN

2020 Mart ayında ilan edilen pandemi ile birlikte çalışmalarına ara verilen eğitim kurumlarından Sürücü Kursları 16 Haziran 2020 tarihinde eğitime başladı. Herhangi bir önlem alınmadan açılan kurslarda pandemi kurallarına uyulup uyulmadığına dair denetleme de yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, kurs patronlarını düşünerek kararlar alırken biz direksiyon eğitmenlerini görmezden geldi. Çalışma saatlerimizin fazlalığı, ücret düşüklüğü, sınav ücretlerinin ödenmemesi gibi sayısız hak gaspına uğrarken salgın sürecinde sağlığımızın da hiçe sayıldığını gördük.

Şimdi de ocak ayında başlayan aşılama sürecinde adımız geçmiyor. Gerek eğitimlerde gerek sınavlarda bir araç içinde farklı kişilerle çalışıyoruz. Sınavlarda 4 kişi bir araçta 8 saat bulunmak
zorundayız.

Ülkemizde 70 binin üzerinde direksiyon eğitmeni çalışıyor ve 70 bin emekçi büyük risk altında çalışmaya devam ediyor. Salgın hastalığın önlenmesindeki önemli kriterlerden “mesafe”ye çalışma koşullarımızda uymak mümkün
değildir.

Biz aşağıda isimleri yazılı olan direksiyon eğitmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan talebimizdir:

Direksiyon Eğitmenlerini Acilen Aşılayın.