Basın

Ufuk Gazetesi: Birlik Sendikası yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi’nin yazın düzenlediği 13. Konferansı’nda kuruluş kararı alınan, geçtiğimiz
günlerde kurulduğu ilan edilen Birlik Sendikası, bugün bir basın toplantısı ile kuruluş amaçlarını,
hedeerini, ilkelerini kamuoyuna ilan etti.

Ana konuşmayı Sendika Başkanı Zehra Güner Karaoğlu yaparken, sendikanın ilk örgütlenme hedende
bulunan Madam Coco ve AVM emekçileri ile özel okul öğretmenleri adına da konuşmalar yapıldı.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin Ruhi Su salonunda yapılan basın toplantısında Birlik
Sendikası Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, işçi sınıfının mevcut durumu üzerine bilgilendirici bir özet
sundu.

Hayatın işçi sınıfı ve tüm emekçiler için her geçen gün daha da zorlaştığını, buna karşılık sınıfın
örgütsüz yapısı nedeniyle bu gidişata karşı koymakta zorlandığını belirten Karaoğlu, Birlik
Sendikası’nın yola çıkış motivasyonunu “Bu sermaye düzeninde patronlardan ve sermayeden bağımsız
bir hatta kalarak çalışmalarını sürdürecek, işçinin hakkını ve çıkarlarını sonuna kadar savunacak
güçlere ihtiyaç var.” sözleriyle açıkladı.

Patronların Ensesindeyiz çalışmasının ellerinde büyük bir birikim yarattığını belirten Karaoğlu, Birlik
Sendikası’nın en çok da bu birikime yaslandığını belirterek şöyle konuştu: “İki yıldan uzun süredir,
çalışmalarını yürüten Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı, işçilerin
haksızlığa uğradıklarında yükselttikleri sesi duydu, dayanışma çağrılarına yanıt verdi, vermeye de
devam edecek. Çalışanlar içerisinde en örgütsüz kesim Patronların Endesindeyiz çalışması ile
haklarına kavuştu. Ücretini alamayan yüzlerce işçinin ücretlerini alması, tazminatlarına el koyulan
işçilerin tazminat ödemelerinin yapılması sağlandı. Şimdi bu çalışmayı, mücadeleyi bir adım öteye
taşıyoruz. Sendikal örgütlenmeye.”

 

Birlik Sendikasının 10 No’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda faaliyet göstereceğini
belirten Karaoğlu, “Birleşik bir işçi hareketinin sendikal alandaki karşılığını örgütlemek için PE
mücadelesinin sunduğu olanakla, “birlik” ve “dayanışma” krini veri alan bir sendika olacak.”
ifadelerini kullandı.

 

Birlik Sendikasının “sınıf sendikacılığını” esas aldığını belirten Karaoğlu, sendikanın hedeerini şöyle
sıraladı:

  • İşçi sınıfının ekonomik, sosyal haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini,
  • İşçi sınıfının mücadelesinde dayanışma ve birliğin tesis edilmesini,
  • İşçi sınıfının sermaye sınıfına karşı mücadelesinde emek cephesini güçlendirecek çalışmalar yapılmasını ve çalışma yapanların desteklenmesini
  • Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç, din, mezhep ayrımı ve her türden ayrımcılığa karşı mücadele edilmesini, göçmen işçilerin haklarını savunmayı,
  • Ülkemizde ve dünyada işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliğe karşı mücadele ve dayanışma gösterilmesini
  • Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesini
  • Doğanın ve çevrenin korunması için çalışmalar yapılmasını, kapitalizmin bu alanda yarattığı tahribata karşı mücadele verilmesini ve doğa ve çevrenin korunması için bilinç oluşturulmasını,
  • Uluslararası sendika ve konfederasyonlarla sendikal hak ve özgürlükler ve işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi, birlik, dayanışma ve yardımlaşma için ortak çalışmalar yapılmasını
    temel amaç ve ilke sayar.

 

Milyonlarca işçi var
İşkolu sendikacılığının örgütlenmeye olanak tanımadığı milyonlarca işçinin olduğunu da söyleyen
Karaoğlu, Birlik Sendikası’nın diğer işkollarından da işçilerin katılımına açık olacağını, bu
örgütlenmelere önümüzdeki dönem tanık olunacağını belirtti. “Biz, 10 No’lu işkolunda çalışanlara
sendikamıza üye olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Ülkemizin en büyük işkolunda çalışan milyonlarca
emekçiyi patronların dayatmalarına karşı durmaya çağırıyoruz.” diyen Karaoğlu, Birlik Sendikası
olarak, örgütlenme hedeerini ilerleyen günlerde adım adım ilân edeceklerini duyurdu.

 

 

Haberin Tamamı İçin: Birlik Sendikası yola çıktı | Ufuk Gazetesi

Facebooktwitterlinkedinmail