HaberManşetÖzel Okul Öğretmenleri ve Emekçileri

Ankara YÖM Okuları’nda çalışan öğretmenler iş bıraktı

Öğretmenler eğitim öğretim yılı açılmadan önce 10 Ağustos 2023 ayında başladığı halde sigortaları yaklaşık 20 gün sonra, 1 Eylül 2023 tarihinde başlatılmış ve de şimdiye kadar bir çok kez talepte bulunulduğu halde öğretmenlere “daha sonra ödeyeceğiz” denilerek ödenmemiştir. 10 Ağustos 2023-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yükümlü olduğu halde öğretmenlerin SGK primleri de ilgili kuruma ödenmedi.

Yine aynı şekilde 5580 Sayılı Kanun, bağlı yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Genelgeleri  uyarınca; özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere de her öğretim yılı başında ödenmesi zorunlu olan Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği de öğretmenlere ödenmemiş olup yol masrafı bedelleri ile tamamlayıcı sağlık sigortası primleri ve bu primlerin yatırılmamış olmasından kaynaklanan sağlık gideri bedelleri de eksik verilmiştir. 

Öğretmenlerin sorunları bunlarla sınırlı kalmayıp ek ders, ders doldurma, nöbet ve ek mesai ücretleri de Yönetmelik ve Kanun hükümlerine aykırı bir şekilde eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiştir.

Öğretmenler yasal hakkını kullandı

Süreci Birlik Sendikası ile yürüten Yöm Okulları öğretmenleri, taleplerini yönetime defalarca iletmiş olmasına rağmen olumlu geri dönüş alamadı. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince iş görmekten kaçınma hakkını kullanarak öğretmenler bugün iş bıraktı.

4857 S.K.nun 34. Maddesi; “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” hükmünü kapsamaktadır.

Öğretmenlerin talepleri ise şu şekilde,

Ödemekle yükümlü olunan ücret ve ödeneklerin tamamının mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi ve SGK’ya gerekli bildirimlerin gerçeğe uygun olarak yapılmasıdır.

Facebooktwitterlinkedinmail