HaberManşetÖzel Okul Öğretmenleri ve Emekçileri

Bahçeşehir Koleji Okulları: Öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına hukuksuz ek mesai yaptırıyor

Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ve çalışanları yoğun çalışma şartları altında emeklerinin karşılığını alamadığı gibi mobbing ile karşı karşıya kalıyor.

Sendikamıza ulaşan ve Bahçeşehir Koleji’nin İzmir’deki şubelerinden birinde çalışan bir öğretmen okulunda yaşanan sorunların tüm şubelerde aynı şekilde olduğunu dile getirdi: 

“Biz öğretmenler gündüz yoğun çalışma mesailerinin üstüne akşamları ve hafta sonları veli toplantılarına, akademik ve idari toplantılara katılmak zorunda bırakılıyoruz. Yine hafta sonları sınav görevlendirmesi ile okula gelmek zorunda kalıyoruz. Üstelik bu görevlendirmelerin hiçbiri için ödeme yapılmıyor. Hafta sonu kurslarında görevli olduğumuz zaman, normal şartlarda derse girdiğimiz saat başına ücret almamız gerekirken derse girmediğimiz ancak okulda bulunması gereken hatta bazen sınav gözetmenliği yaptığımız saatler için ödeme almıyoruz.

Bizim dışımızdaki çalışanlara da benzer baskı uygulanıyor. Hafta sonları mesailerine karşılık kendilerine seçme şansı bırakmadan ek mesai ödemesi yerine ücretli izin veriliyor. Çalışanlar bu izinleri kullanırken de farklı engellerle karşılaşıyor.”

Birlik Sendikası Hatırlatıyor

Birlik Sendikası olarak yapılan uygulamalarını hukuksuz olduğunu bildiriyoruz. Sözleşme dönemi yaklaşmışken aşağıdaki iki soru ile yaşanılan sorunlara dair aslında nelerin olması gerektiğini hatırlatalım.

Okulda çalıştığım saatlerin dışında etütler veriyorum, sınav gözetmenliği yapıyorum ama bunları nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum. Bu ek görevlerle ilgili haklarım neler?

Öğretmenler, kural olarak ders saati ücretlendirme sistemine göre çalışmaktadırlar. Yani siz ileri sürüp ispatlamadıkça olası bir uyuşmazlıkta sadece verdiğiniz dersler karşılığı ücrete hak kazanırsınız. Yaptığınız her türlü ek görevi ispatlayabilmek son derece önemlidir. Aksi halde gerçeği yansıtmasa da imzanızı taşıyan bordronuzun bulunması, daha sonra bu çalışmalarınıza dair ücret talep etmenizin önünde engel teşkil edecektir. Bu nedenle yöneticinin sizden istediği her türlü ek görevin talimatını yazılı (örneğin e-posta ile) vermesini talep etmek, eğer yazılı talimat olmazsa bu görevi yapmakla yükümlü olmadığınızı yine yazılı olarak bildirmek ücret talebiniz için önemli bir kanıt olacaktır. Ayrıca yaptığınız tüm işlere ve verdiğiniz derslere delil olabilecek kayıtları mutlaka saklamanızı öneririz. Haftalık ders programınızın yanı sıra; veli aramaları için telefon dökümleri, uzaktan dersler ve toplantılar için sistem kayıtları, rapor gönderdiyseniz e-posta kayıtları gibi tüm kayıtlar delil olarak saklanabilir.

Özel okul öğretmenlerinin ek ders ücreti hakkı var mı? Patronum beni 40 saat çalıştırabileceğini söylüyor. Şu an 40 saatten fazla derse giriyorum. Bu yasal mı? 

Her ne kadar Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde öğretmenlerin haftalık ders saati sınırının 40 saat olduğu düzenlenmiş ise de 40 ders saatinin üzerinde derse girmeleri mümkündür. Ancak sözleşmenizde yazan “aylık ücret karşılığı ders saatiniz” karşılığında en az asgari ücret ödenmesi gereken ders saati sayısını belirtir ve bu 20 saatten fazla olamaz. Size haftalık 20 saati aşan tüm dersleriniz için aylık ücretiniz dışında ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Haftalık 40 saat sınırlaması ise siz kabul etmediğiniz takdirde size 40 saatin üzerinde ders sorumluluğu verilemeyeceği anlamına gelmektedir. Somut olarak özetlemek gerekirse; sözleşmenizde aylık ücret karşılığı gireceğiniz haftalık ders sayısı 15 saat olarak yazıldıysa (ki bu kısım en fazla 20 saat olabilir) bu ders saatini tamamladığınızda en az asgari ücret tutarında olabilecek maaşınızı hak edersiniz. Sözleşmenizde yazan bu temel ders saatinin üzerine girdiğiniz tüm dersler için ise yine sözleşmede yazan ek ders ücretine hak kazanırsınız. Sözleşmede ders saati karşılığı ücreti kısmı yazmıyorsa bu durumda o yıl resmi okullarda çalışan öğretmenler için belirlenen ek ders ücreti miktarı esas alınır. Haftalık 40 saatin üzerinde derse girmek ise tamamen sizin onay ve rızanıza bağlıdır. Her ne olursa olsun unutmayın ki, olası bir uyuşmazlık halinde girdiğiniz ders saatlerini kanıtlamak için haftalık ders programlarınızı saklamanız sizi koruyacak ve hakkınızı almanızı kolaylaştıracaktır.

Tüm özel okul öğretmenlerini ve tüm çalışanları patronun kirli oyunlarına karşı sendikalı olmalıdır. Çalışanların sendikalı olmasının önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Özlük hakları bakımından 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışan özel okul öğretmenleri işçi sendikasına üye olabilirler. Patronun öğretmeni sendikalı olduğu için işten çıkarması ise açıkça hukuka aykırıdır. Patron bir öğretmeni sırf sendikalı olduğu için işten çıkaracak olursa, öğretmene diğer tüm alacakları ve kıdem tazminatının yanı sıra en az bir yıllık brüt ücretlerinin toplamı kadar da sendikal ayrımcılık tazminatı ödemeye mahkûm edilebilecektir. 

Gelin, Birlik Sendikası’nda yaşanılan haksız ve hukuksuz durumlara karşı birlikte mücadele edelim.

Gücümüz birliğimizdir!

Facebooktwitterlinkedinmail