BildirilerHaber

Patrona Teşvik, İşçiye Esneklik Esnek ve Güvencesiz Çalışmak İstemiyoruz!

3 Kasım Salı günü TBMM’de görüşülmeye başlanan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, esnekleşme, güvencesizleştirme ve sendikasızlaştırma saldırısını bir torbaya sığdırmıştır.

Ülkemizde yeni bir felaket fırsatçılığı yapılarak deprem enkazı daha kalkmadan ve kurtarma çalışmaları sürerken, patronlar ve hükümet elbirliğiyle emekçilerin en temel haklarını bu Torba Kanun ile gasp etmeyi amaçlıyor.

Salgının başından bu yana patronlara her türlü teşvik ve kolaylık sağlanırken, işçiye kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin dayatmasında bulunulmuştu. Şimdi salgın düzenlemelerine bir yenisi ekleniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmaları için getirilmiş koşullar kaldırılıyor. Eğer bu düzenleme geçerse, toplam ücretli istihdamının yaklaşık dörtte birini oluşturan bu kesimlerin kıdem ve ihbar tazminatı hakları tehlikeye girecek. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların, kıdem ve ihbar tazminatı hakları olmayacağı gibi işe iade davası da açamayacaklar.

Bu büyük esnekleşme saldırısı, aynı zamanda kısmi çalışmanın yaygınlaştırılmasını da içeriyor. Kısmi çalışma teşvik edilerek, emekçilerin daha düşük ücretle, güvencesiz ve sosyal hakları tırpanlanmış biçimde çalışmalarının yolu açılıyor.

Ayrıca Torba Kanun’da 25 yaş altında ayda 10 günden az çalışan genç işçilerin emeklilik primi ödenmeden çalıştırılması düzenleniyor. Bu biçimde çalıştırılan gençlerin emeklilik hakkı daha da ötelenmiş oluyor.

Düzenlemelerle, zaten parçalı olan işçi sınıfını bölmek, ayrıştırmak ve bu yolla örgütsüzleştirmek istiyorlar.

Kıdem tazminatı hakkımızı farklı bir yolla ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Esnek ve yoğun çalıştırıp, daha çok sömürmek istiyorlar.

Torbada, salgında patronları kollayan işçiye sefalet getiren ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamasının 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatma yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi de yer alıyor.

Öte yandan torbada kayıtdışı işçi çalıştıran patronlara af getiriliyor, şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin düşürülmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Hükümet patronlara, teşvik, kolaylık ve vergi indirimleri yoluyla kıyak düzenlemeler yaparken işçinin daha fazla sömürülmesi için gereken şartları hazırlıyor. Üstelik patronlara verilen tüm bu teşvikler, işçinin alınteri ile biriken İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak isteniyor.

AKP hükümetinin tarafı bellidir, sermaye cephesinin temel bileşeni olarak patronlara çalışmaktadır. Patron örgütlerinin dediğini yapmaktadır.

Haklarımız pazarlık konusu yapılamaz, diyalog yoluyla tartışmaya açılamaz. Torba Kanun derhal geri çekilmelidir.

Sermaye cephesinden gelen bu büyük saldırıya karşı, emek cephesinde birlik ve dayanışmayı yükseltelim. Onlar bölmek ve sendikasızlaştırmak istiyorsa, haklarımıza sahip çıkmak ve sömürüye dur demek için örgütlenelim, sendikalı olalım.

BİRLİK SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Facebooktwitterlinkedinmail