BasınHaber

Birlik Sendikası 1. Olağan Genel Kurul İlanı

Sendikamız 1. Olağan Genel Kurulu Kartal 2.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 18.12.2020 tarih ve 2020/6 No’lu kararı ile sendikamıza yapılan bildirime göre, 1 Mart 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

 

Birlik Sendikası 1. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası (Birlik Sendikası) 1. Olağan Genel Kurulu,
14/01/2021 Perşembe günü, 11.00-17.00 saatleri arasında, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel
Merkez Binası Kemal Türkler Salonu Bostancı Mahallesi. E-5 Yan Yol Caddesi. No:2 Kadıköy/İstanbul
adresinde aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, 21/01/2021 Perşembe günü, aynı
saatte ve yerde, aynı gündem ile yapılacaktır.
Üyelere ve ilgililere duyurulur.

TÜM İŞÇİLERİN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M :
1-Yoklama
2- Açılış Konuşması
3- Divan Seçimi,
4- Saygı Duruşu
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
6-Tüzük Değişikliği,
7- Seçimler
a) Merkez Yönetim Kurulu (Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel
Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri, Genel Mali Sekreter asıl ve yedekleri)
b) Merkez Denetleme Kurulu (asıl ve yedekleri)
c) Merkez Disiplin Kurulu (asıl ve yedekleri)
8-Dilek ve Temenniler
9- Kapanış

Facebooktwitterlinkedinmail