Haber

2021 EMEKÇİLERİN KAZANACAĞI YIL OLACAK

Birlik Sendikası adına üyelerimiz başta olmak üzere, emeğiyle geçinenleri, çok zor koşullar altına yaşam mücadelesi veren işçi ve emekçileri; öncelikle de doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının kahramanca çalışmalarını selamlıyoruz.

Salgın hastalık, büyük bir kriz içinde dünyayı yakalamış ve salgın hastalıkla kriz daha da derinleşmiştir. Salgın hastalık, işçi ve emekçilerin haklarına büyük bir saldırıya eşlik etmektedir. Kriz ve salgın hastalık arasında kalan emekçiler, canları pahasına çalışmayı tercih etmiş, milyonlar işsiz, geçinebilecekleri gelirden mahrum kalmış, yoksullaşma hızlanmıştır.

Salgın hastalık yeni bir çalışma rejimini de beraberinde getirdi. Kısa çalışma adı altında ücretsiz çalışma yasalaştı. Çalışma süreleri uzadı. Uzaktan çalışma adı altında mesailer belirsizleşti. Tüm bunlar sermayenin kârını güvence altına almak için yapıldı. Emekçiler değil, sermayenin gereksinimleri öncelendi.

Sağlığı ticarileştiren uygulamalar pandemi koşullarında aşı ve ilaçlar üzerinden yürütülen ticaret savaşları ve şirket stratejilerine teslim olan ülkeler yanında Küba, tüm dünyaya örnek oldu. Küba’nın salgın hastalıkla mücadelesi, insanlığın tıbba ve sağlığa egemen olan metalaşmaya karşı bir kez daha başarı kazanması anlamına geldi.

Yeni bir yıla çok ağır koşullarda giriyoruz. Geride bıraktığımız yıl alacağımız derslerle dolu. Haklarına el koyulan emekçiler, kapitalist sömürüye karşı birlikte mücadele etmediği sürece işyerinde elindekinin daha fazlasını verecek. İşyerinde, evde çalışma ve yaşam koşullarımızı belirlemenin, 2021’i kazanmanın yolu örgütlenmekten ve sermayeye karşı birlik olmaktan geçiyor.
İşçi düşmanı politikalara karşı koyacak,
İş ve gelir güvencesi elde edecek,
Ücretsiz sağlık hakkına kavuşacak olanlar “Gücümüz Birliğimizdir” diyen emekçiler olacaktır.

2021 yılının emekçilerin mücadelesinin büyüyeceği, patronların saldırılarına karşı işçilerin birliğinin ve dayanışmasının öne çıkacağı bir yıl olması dileğimizle tüm emekçilerin yeni yılı kutlu olsun.

BİRLİK SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Facebooktwitterlinkedinmail