Dilekçeler

Belirli Süreli Sözleşmede Yazılı Ücretin Asgari Ücrete Yükseltilmesi Dilekçesi

Asgari ücret yönetmeliğinin emredici nitelikteki 12. Maddesi: İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.”  şeklindedir.

Her ne kadar belirlenen asgari ücret tutarı günümüzde işçilerin geçimi için çok yetersizse de bazı patronlar bu miktarın dahi altında ücret ödemek için fırsat kollamaktadırlar. Belirsiz süreli ve kayıtlı çalışan işçiler için bu miktarın altında ödeme yapamayan patronların, belirli süreli sözleşme ile çalıştırılan işçilerin ücretlerini, sözleşmelerinin daha önceki bir tarihte yapılmış olmaları sebebiyle yeni asgari ücrete uyarlamadığını görmekteyiz. Bu hukuksuzluğun mağdurları genellikle kanun gereği zorunlu olarak belirli süreli sözleşme ile çalıştırılan özel okul öğretmenleridir.

Birlik Sendikası’nın bu tür durumlarda öncelikle işverene verilmek üzere hazırladığı dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur. Bu dilekçe, belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler için örnek niteliğinde olup içeriğini kendi özel durumunuza göre değiştirip düzenlemeniz mümkündür. Dilekçeyi toplu veya ayrı ayrı verebilirsiniz. Ancak dilekçenin işverene ulaştığını kanıtlamanız açısından mümkünse noter vasıtasıyla göndermeniz yararınıza olacaktır. Dilekçeyi noter vasıtasıyla değil de doğrudan elden verecek olursanız alan yetkilinin isim ve imzası ile aldığı tarihi taşıyan bir örneğini de size vermesini sağlamalısınız.

Ayrıca hukuka aykırı işlem yaparak sizi ve kamuyu zarara uğratan patronu, SGK’ya ve İŞKUR’a da şikâyet edebilir, ücret alacaklarınız ve SGK primlerinizin ödenmesini sağlamak için hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Örnek dilekçeyi indirmek için linke tıklayınız:Belirli Süreli Sözleşmede Yazılı Ücretin Asgari Ücrete Yükseltilmesi Dilekçesi

Facebooktwitterlinkedinmail