BasınHaberManşetÖzel Okul Öğretmenleri ve Emekçileri

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN SENDİKAL MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ ADIM

BBOM MERAKLI KEDİ İLKOKULUNDA SENDİKALI ÖĞRETMENLER ÖRGÜTLÜLÜKLERİNDEN TAVİZ VERMEDİ!

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN SÖZLEŞMELER İMZALANDI!

Ülkemizde eğitimin özelleştirilmesi pek çok hak kaybına neden olurken, öğretmenler için sömürünün şiddetinin katlanması anlamına geldi. Öğretmenler, bir yandan çocuklarımızın eğitim hakkına gereği gibi kavuşması için olanca çabayı gösterirken diğer yandan da haksız uygulamalar ve ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışıyor.

Eğitim Fakültesi mezunları arasındaki yüksek işsizlik oranı, özel okullarda öğretmenlerin sözleşmelerinin bir yıl süreli olacak şekilde düzenlenmesi, belirli süreli çalışma nedeniyle İş Kanunu güvencesi hükümlerinin uygulanamaması ve işverenlere tanınan idari yetkiler; öğretmen emeğinin değersizleşmesinde başlıca faktörler arasında sayılabilir. Gerek işyeri uygulamaları gerekse de idari düzenlemeler karşısında her geçen gün daha güvencesiz hale gelen çalışma koşulları; özel okul öğretmenlerinin birlikte ve örgütlü hareket etmekten başka çaresi olmadığının da en açık göstergesi.

Ancak bunun böyle devam etmeyeceğine dair özel okul öğretmenlerinin sendikal mücadelesi bakımından oldukça umut verici bir gelişme yaşandı. Sendikamıza üye olan Ankara BBOM Kooperatifi Meraklı Kedi İlkokulu öğretmenleri,  yeni dönem için okullarıyla imzalayacakları sözleşme sürecini başından sonuna kadar ortak kararlar alarak ve sendikamızla yürüttü.

BBOM Ankara Meraklı Kedi İlkokulu öğretmenleri, her ne kadar “bireysel sözleşme” olarak adlandırılsa da yaklaşık bir ay süren sözleşme sürecini sendikalarının eşliğinde ve sendikal örgütlülük haklarına sahip çıkarak tamamladı. Öğretmenlerimizin tüm süreçte birlikte hareket ederek imza ettikleri sözleşmeler; gün geçtikçe daha çok yalnızlaştırılan ve güvencesizleştirilen tüm özel okul öğretmeni arkadaşları için son derece cesaret verici bir kazanımdır.

BBOM Meraklı Kedi İlkokulu yetkilileri ve avukatıyla gerçekleşen sözleşme imza görüşmelerinde öğretmenlerimize aynı zamanda sendikamız danışmanı olan avukat arkadaşımız eşlik etmiştir. İşveren okul yönetimi ile yapılan bu görüşmelerin sonunda imzalanan sözleşmelerde öğretmenlerimiz için önceki sözleşmelerine ek olarak;

  • Ortalama ücrette %25 oranına yakın ücret artışı
  • 20 saatin üzerinde okutacakları her bir ders karşılığında ek ders ücreti ödenmesi
  • Her yıl için bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranları esas alınarak ücret zammı yapılması
  • Öğretmenlerin tatil günlerinde fazla mesaiye çağırılma yetkisi sınırlandırılması,
  • Performans ölçümü ve performansa dayalı ücret artışı, öğretmenler için soyut ve subjektif kıstaslara dayanan yükümlülük önerileri, esaslı değişiklik mahiyetinde mesai saati değişikliği ve yemek bedelinin ücrete dâhil olması gibi ağırlaştırıcı hüküm önerilerinin sözleşmelerden çıkarılması kararlaştırılarak sözleşmeler imzalandı.

Birlik Sendikası olarak; Meraklı Kedi ilkokulu öğretmen üyelerimizin bu başarısını kutluyor, diğer özel okul öğretmenlerini de sendikamıza üye olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR!

BİRLİK SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebooktwitterlinkedinmail