HaberManşetVakıf Üniversitesi Emekçileri

Vakıf Üniversitesi Çalışanları Sendikalı Oluyor

Vakıf üniversitesi çalışanları olarak hak ettiğimizi alamıyoruz. Devlet üniversitelerinde çalışanlarla
maaşlarımızı karşılaştırmak zorunda kalmak, içerde kalan ücretlerimizin ya da yan haklarımızın hesabını tutmak, sözleşmelerimizin uzatılıp uzatılmayacağı endişesini yaşamak, izin ve mesai baskısını

savuşturmakla uğraşmak, çalıştığımız kurumun kâr hırsı ve sorumsuzluğu yüzünden bir de dışarıya kreş
parası yetiştirmek istemiyoruz. Vakıf üniversitesi çalışanları olarak mobbingden şikayetçiyiz. İktidara
yakınlığı, akademik unvanı ya da “erkekliği” sayesinde kendini güçlü hisseden birilerinin diğer çalışanlar
üstünde baskı kurabilmesini kabul etmiyoruz.

Vakıf üniversitesinde çalışan akademik personel olarak verdiğimiz eğitimin bilimsel niteliğinden
şikayetçiyiz. Ders yükünün altında ezilmek, bir dersten öbürüne koşarken tükenmek, bilimsel ve teknik
altyapı eksikliği yüzünden derslerimizi zenginleştirme olanağından mahrum kalmak istemiyoruz.
Vakıf üniversitesinde çalışan idari personel olarak ağır iş yükünden şikayetçiyiz. Bir yandan
koskoca kurumları ve öğrencileri çekip çevirmek için elimizden geleni yaparken emeğimizin karşılığını
sömürü ve baskı olarak almak istemiyoruz.

Vakıf üniversitesinde çalışan destek personeli olarak üniversitenin yemeğini, temizliğini,
bakımını yapan, güvenliğini sağlayan asli unsurları olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Taşeron
sisteminden, ikinci sınıf insan muamelesi görmekten şikayetçiyiz.

Kıdemli profesöründen kariyerinin başındaki araştırma görevlisine, kâğıt işlerinden başını
kaldıramayan idari personelden okulu ayakta tutan destek personeline, yarı zamanlı çalıştırılan doktora
sonrası araştırmacıdan emeği bedavaya sömürülen lisansüstü öğrencisine, bütün vakıf üniversitesi
çalışanları olarak Birlik Sendikası’na üye olabilir ve haklarımızı arayabiliriz.

Üniversiteler ticarethaneye dönüştürüldüyse buralarda çalışan işçilerin hakları için mücadele
etmesinden ve bu mücadeleyi sendikalı kimliğinden güç alarak yürütmesinden daha doğal bir şey
olamaz.

Vakıf üniversitesi çalışanlarının artık bir sendikası var: Birlik Sendikası.

Çağrımız, tüm vakıf üniversitesi çalışanlarınadır. BİRLİK olalım, çalışanların örgütsüzlüğünden güç
alan üniversite yönetimlerine yalnız olmadığımızı gösterelim.

Birlik Sendikası olarak vakıf üniversitelerindeki üyelerimizle birlikte aşağıdaki taleplerin takipçisi
olacağız:

● Vakıf üniversitesi çalışanları çalışan temsilcilerini seçmeli ve çalışma yaşamıyla ilgili tüm
konularda çalışanlar söz sahibi olmalı, devlet üniversitelerinde çalışanlardan özlük hakları, görev
tanımları, atama-yükseltme esasları ve çalışma rejimi açısından geride kalmamalıdır.

● Belirli süreli sözleşme son bulmalı, bütün çalışanlara kadro ve iş güvencesi sağlanmalıdır.

● Ücretlerin kamu üniversiteleri çalışanlarının ücretleri ile eşitlenmesi kararı sonrası yaygınlaşan
sözleşme yenilememe, ücret artışını geciktirme ya da daha düşük net ücret ödeme gibi
uygulamalar bir an önce geri çekilmeli ve ekonomik kayıplarımız karşılanmalıdır.

● Uzaktan eğitim esnek çalıştırmanın bahanesi olamaz. Esnek çalışma uygulamalarına, iş baskısına,
görev tanımı dışındaki dayatmalara son verilmelidir.

● Bilimsel araştırma için yeterli kaynak ayırmayan vakıf üniversiteleri, birçok örnekte bilgisayar gibi
temel eğitim materyallerinin sağlanmasını dahi çalışanların üzerine yıkmıştır. Eğitimin kesintisiz
verilmesi için gerekli sağlık koşulları derhal sağlanmalı, eğitim materyalleri üniversite tarafından
temin edilmelidir.

● Uzaktan eğitimde kullanılacak ders materyallerinin hazırlanmasına karşılık, Yükseköğretim
Kurulu’nun uzaktan eğitim yönetmeliğinde ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. Söz
konusu ek ders ücretleri eksiksiz ödenmelidir.

Birlik Sendikası avukatlarıyla, örgütlenme uzmanlarıyla, vakıf üniversitelerinde çalışan üyeleriyle ve
elindeki bütün araçlarıyla bu talepler için verilecek hak mücadelelerinde emekçilerin yanındadır.

Birlik Sendikası Vakıf Üniversitesi Emekçileri Örgütlenmesi

Çağrı metnin PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Facebooktwitterlinkedinmail