HaberManşetÖzel Okul Öğretmenleri ve Emekçileri

ÖĞRETMENLERİN TEMEL SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELEN KANUN TASLAĞI KABUL EDİLEMEZ

NİTELİKSİZ OLAN ÖĞRETMENLER DEĞİL ÖĞRETMENLERİN TEMEL SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELEN VE GÜVENCESİZLİĞE SÜRÜKLEYEN ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞININ TA KENDİSİDİR!

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Hazırlık aşamasında öğretmenler ve öğretmen temsilcilerinden hiçbir görüş alınmadan oluşturulan bu Kanun taslağının usul olarak kabul edilemez olduğunu daha önce de belirtmiştik.

Kanun taslağının özel okul öğretmenlerini kapsayıp kapsamadığı bile belirsizdir! Ancak biz iyi biliyoruz ki; indirimli ulaşım kartı talep edildiğinde özel okul öğretmenlerini öğretmenden saymayanlar, aleyhimizde uygulamalar söz konusu olduğunda “öğretmen” olduğumuzu anımsamaktadırlar!

Kapalı kapılar ardında hazırlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı; özel okul öğretmenlerinin ekonomik taleplerini, iş güvenceleri ile ilgili sorunlarını, insanca yaşam haklarını görmezden gelen, mevcut durumu iyileştirmek şöyle dursun daha da geriye götüren üç sayfalık bir tekliften ibarettir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının gerekçesinde sürekli yinelenen mesleki niteliğin artırılması vurgusu; Milli Eğitim sisteminin temel sorununun “öğretmenin niteliksizliği” olduğu aldatmacasından başka bir anlam taşımamaktadır. Bu aldatmaca ile öğretmenlere adaylık statüsü, sonu gelmez sınavlar ve sübjektif komisyon değerlendirmeleri dayatılmaktadır.

Kanun taslağı bu haliyle öğretmenlerin somut ve hayati sorunlarını yok saydığı gibi öğretmenlerin sorunlarını sadece kariyer ve nitelik alanına indirgeyen, ihtiyacı karşılamaktan uzak bir içerik taşımaktadır.

Bu yaklaşımla;

  • Aday öğretmenlik gibi güvencesiz bir statü ile özel okullarda neredeyse kölelik koşullarında çalıştırılan stajyer öğretmenlerin konumunun yasal ve meşru hale getirileceği açıktır!
  • Patronların daha az ücretle öğretmen çalıştırma eğilimi karşısında özel okullarda çalışan kıdemli öğretmenlerin, işsizliğe sürükleneceği açıktır!
  • Sonu gelmez kariyer sınavları ve komisyon değerlendirmeleri ile öğretmenlerin yaşam alanlarının daha da daralacağı açıktır!
  • Atanamayan öğretmenlerin aday öğretmenlik statüsü ile özel okul patronlarına ucuz işgücü olarak sunulduğu açıktır!

NİTELİKSİZ VE YETERSİZ OLAN ÖĞRETMENLER DEĞİL ÖĞRETMENLERİN TEMEL SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELEN VE ÖĞRETMENLERİ GÜVENCESİZLİĞE SÜRÜKLEYEN BU KANUN TASLAĞININ TA KENDİSİDİR!

KOMİSYON İNCELEMESİNE SUNULAN ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ VE ÖĞRETMENLERİN DAHİL OLDUĞU BİR SÜREÇLE ÖĞRETMENLERİN GERÇEK SORUNLARINI İÇEREN BİR TEKLİFE DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR!

TÜM ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİ, HAKLARIMIZ İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE YAN YANA GELMEYE VE BİRLİK SENDİKASINA ÜYE OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

BİRLİK SENDİKASI ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ BÜROSU

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR!

Facebooktwitterlinkedinmail