HaberManşetVakıf Üniversitesi Emekçileri

Vakıf Üniversitesi Patronları Çalışanlar Aleyhine Pazarlık Etmeyi Bıraksın

Vakıf üniversiteleri çalışanları seslerini yükseltmeye devam edecek!

Üniversite sahipleri çalışanların haklarına göz dikmeyi bıraksın!

TOBB bünyesindeki Yükseköğretim Meclisi’nin yaptığı son toplantıda dile gelen vakıf üniversitesi sahiplerinin talepleri basına yansıdı. 2020 yılının Nisan ayında YÖK kanununda yapılan değişiklikler içerisinde vakıf üniversitesi sahiplerini en fazla rahatsız eden maddenin, çalışanların ücretlerinin devlet üniversitelerindeki ücretlerden daha az olamayacağı kararı olduğunu açıkça görmüş olduk.

Daha önce de patronların bu değişikliğin kendilerine etkilerinden kaygılandıklarını biliyoruz. Patronların çok fazla kaygılanmasına gerek kalmadan birçok vakıf üniversitesi sahibinin de ücretlerdeki gerekli yükseltmeyi yapmadığını da biliyoruz. Ancak çeşitli yollarla uygulanmayan ya da uygulanması geciktirilen madde ile ilgili vakıf üniversitesi çalışanları seslerini yükselttikçe, sermayenin temsilcileri de bu sesi kısmak için adım atıyor.

Üniversitelerin mütevelli heyeti başkanları çalışanların ücretlerine ve yasal haklarına göz dikmekle kalmamış, “sektörün önünü tıkıyor” gerekçesiyle YÖK’ten burslu öğrencilerin sayısının azaltılmasını istemiş, vakıf üniversitelerinin “rekabet gücünün” artırılması gerektiğini belirtmiş ve “kâr amacı güden” özel üniversiteler için yasal zeminin hazırlanmasını talep etmiştir.

Tüm bu taleplerin tek amacı, eğitim kurumu olan üniversiteleri yalnızca kâr amacı güden şirketlere dönüştürüp çalışanlara yönelik baskıları, mobbingi ve hak gasplarını şimdikinden daha da rahat bir şekilde gerçekleştirebilmektir.

Keyfi uygulamalarının ve kâr hırslarının karşısında buna izin vermek istemeyen emekçileri bulan vakıf üniversitesi sahipleri, tamamı emekçiler aleyhine olan yeni talepleri karşısında da susmayan emekçileri bulacak. Bizler, Birlik Sendikalı vakıf üniversiteleri çalışanları olarak patronların bitmek bilmeyen taleplerine karşı birlik olmaya devam edeceğiz.

Birlik Sendikası

Facebooktwitterlinkedinmail