HaberManşetVakıf Üniversitesi Emekçileri

Vakıf üniversitelerinde ücret eşitlemesi ve zamların yansıtılması isteğe bağlı olamaz!

Vakıf üniversiteleri çalışanları olarak bizler, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ve yüksek faturaları nasıl ödeyeceğimiz baskıları altında çalışırken, bir de buna yasal hakkımız olan ücret eşitlenmesinin yapılıp yapılmayacağı endişesi eklenmiş durumda. Ancak hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı biz vakıf üniversitesi çalışanları için de ciddi ve gerçek bir problemdir.

2020 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretten daha az ücret verilemeyeceği karar altına alındı. Çoğu vakıf üniversitesi geçen bunca süreye rağmen şuç işleyerek ücret eşitlemesi yapmadı. Bazıları yeni sözleşme dönemini beklemek gerektiğini bahane etti, bazıları net/brüt ücretten eşitlemedeki farklara göre işine geleni seçti, bazıları ise hukuksuz olmasına rağmen maaşları yenilemedi, bildiğiniz suç işledi.

Ülkemizde sürüp giden yüksek enflasyonun ardından Temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılan zamlar neticesinde daha önce ücret eşitlemesi yapan vakıf üniversitelerinden de henüz bir açıklama gelmedi. Dahası eksik maaş ödemesi yapan vakıf üniversitesi sayısı artmaya başladı.

Biz, vakıf üniversitesi emekçileri olarak insanca yaşayacağımız bir ücret için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrıca yasanın takipçisi olması gereken YÖK’ü de buradan uyarıyoruz, görevinizi yapın.

Yasal olarak düzenlenen ücret eşitlemesi emekçilerin hakkıdır. Bu durum herhangi bir pazarlığın, tartışmanın konusu yapılamaz, ve herhangi bir bahaneyle ertelenemez!

Tüm vakıf üniversiteleri, öğretim elemanlarının Ağustos ayından itibaren alacağı maaşları yasaya uygun olarak eşitlemeli ve ödenecek maaşların ayrıntılı bilgisini bir an önce çalışanlarla paylaşmalıdır.

Yasada sadece akademik personel için tariflenen ücret eşitlemesi vakıf üniversitelerinde çalışan idari ve destek personelleri için de uygulamaya konmalıdır.

Üniversite patronlarının, yasayla belirlenen ücret hakkını bu kadar kolay, denetimsiz ve keyfi bir şekilde ihlal ediyor olması suçtur!

Artık ücretler konusunda herhangi bir bahaneyi, eşitsizliği, muğlaklığı kabul etmeyeceğiz!

Birlik Sendikalı Vakıf Üniversitesi Emekçileri

Facebooktwitterlinkedinmail