HaberManşetÖzel Okul Öğretmenleri ve Emekçileri

ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GERİLEYEN ÖĞRETMENLER VE TÜM İŞÇİLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Eğer, daha önce asgarî ücretin üzerinde kararlaştırılan ve uygulanan ücretiniz; 2022 yılı asgarî ücretinde yapılan genel düzenleme sonucu asgarî ücret seviyesine gerilemiş ise,

Bilin ki ücretiniz her ne kadar görünürde sayısal bir artış yapılmış gibi görünse de esasen gerilemiştir. Enflasyon artışının öngörülemez düzeylerde olduğu böylesi olağanüstü dönemlerde ücret uygulamaları rakamsal değil oransal olarak değerlendirilmelidir.

Bulunduğumuz iş yerinde görünürdeki artışın değil oransal gerilemenin esas alınmasını sağlamak için bu konuyu bir mücadele başlığı olarak değerlendirmeliyiz. Yeniden asgari ücretin üzerinde ücret almak için yasal yollara başvurabiliriz.

Daha önce asgari ücretin üzerinde ücret alan işçinin ücretinin asgari ücret seviyesine gerilemesi; İş kanunu 22. Maddesi çerçevesinde işçi aleyhine çalışma koşullarında esaslı değişiklik niteliğindedir. Bu tür değişikliklerde herhangi bir şerh düşülmeyerek fiilen kabul edilmesi halinde işçinin onayı bulunduğu varsayılır. Bu konunun iş yerlerinde örgütlü olarak gündeme getirilmesi ve “ücretin asgari ücret seviyesine gerilemesinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik kapsamında olduğu, bu değişikliğe işçi tarafından rıza gösterilmediği” şeklindeki matbu bir dilekçenin işverene gönderilmesi örgütlenmelidir.

Birlik Sendikası’nın bu durumda öncelikle işverene vermek üzere, çalışma biçimi farklılığı nedeniyle özel okul öğretmenleri ve işçi sınıfının geneli için hazırladığı dilekçe örneği aşağıdaki sayfada sunulmuştur.

  1. Zorunlu harcamalarımızı dahi karşılamakta zorlandığımız bu koşularda ücret artışı için iş yerinizdeki arkadaşlarınızla bir araya gelin,
  2. Birlik Sendikası’nın hazırladığı matbu dilekçeleri her biriniz ayrı doldurup imzalayarak kurum idaresine teslim edin,
  3. Teslim ettiğiniz dilekçeler için bir “evrak takip numarası” talep edin ya da dilekçenin bir fotokopisine kurumdan “aslı gibidir” imzası alın,
  4. Ücret artışı talebinizle ilgili öğretmen arkadaşlarınızla ve Sendikamızla birlikte hareket edin.

Geçinebileceğimiz ücretleri almak hakkımız,

Gücümüz birliğimizdir!

MATBU DİLEKÇE ÖRNEĞİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail