BasınHaberManşetÖzel Okul Öğretmenleri ve Emekçileri

Özel Okul Öğretmenlerinin Asgari Ücretle Sınavı

Asgari ücret tartışması sürüyor. Ekonomik kriz içerisinde cebini doldurma derdi olan patronlar bir araya gelerek emekçilerin hayatını etkileyecek asgari ücreti belirlemeye çalışıyor. Hayat pahalılığı ve yoksulluğun artmasıyla emekçilerin eline geçen ücret hızlı bir şekilde erirken patronlar ise sırça köşklerinde hayatlarını devam ettiriyor.

Özel okul öğretmenleri de zorlu yaşam koşulları içerisinde bir yandan öğrencilere iyi bir eğitim vermeye çalışırken  bir yandan da asgari ücret seviyesine gerilemiş maaşlarıyla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Patronların kâr hırsı ve keyfi durumu ile kimi öğretmen işten çıkarılıyor kimisi ise daha düşük ücretlerle daha uzun süreler çalışmak zorunda bırakılıyor.

Patronlarla sözleşme masasında anlaşılan ücretler, ekonomik krizin ve enflasyondaki agresif artışın da bir sonucu olarak hız kesmeden  eriyor. Patronlara vergi indirimleri ve teşviklerle daha fazla kâr olanağı sağlanırken, özel okul öğretmenleri asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalıştırılmaya devam ediyor.

Özel Okul Öğretmenleri Anlatıyor

Özel okul öğretmenleri asgari ücret tartışmaları sürerken hayat pahalılığı karşısında düşüncelerini dile getirdi.

‘Geçinemiyoruz’

“Yıllardır özel okulda öğretmenlik yapıyorum. Ücretlerimiz her eğitim-öğretim yılı sonunda yaptığımız sözleşmelerle belirlenirdi. Bir yıl boyunca o ücretlerle gündelik hayatımızı sürdürmeye çalışırdık. Pandemi sonrası ‘artan hayat pahalılığı ile mücadele’ adı altında yapılan asgari ücret zamları maaşlarımıza aynı oranda hiçbir zaman yansımadı. Üstelik son iki yıldır asgari ücrette Temmuz ayında yapılan zamla birlikte yılda iki kez artış olurken bizler hâlâ zam öncesi imzaladığımız ücretlerle çalışmaya devam ediyoruz. Ev kiralarının, faturaların, ulaşımın, gıda fiyatlarının katlandığı bir dönemde aldığımız ücretler asgari ücret değilse bile asgari yaşam standardına yetmiyor.  Özetle geçinemiyoruz.  Aralık ayı boyunca yapılan görüşmelerde belirlenen asgari ücretin biz özel sektör öğretmenlerine hiçbir katkısı yok. Asgari ücret netleştiği andan itibaren her şeye zam gelecek ve bizler ancak Şubat ayı itibariyle görüyor olacağız yansımasını. Pazarlık yok, netlik yok…  Şubat’ta maaş hesabına gelen ücret ne ise onu alıyorsundur. Patron ne lütfetti ise artık.”

‘Hayat pahalılığına karşı bir yaşama tutunma öyküsü biz emekçilerin durumu’

“Geldiğimiz noktada artan hayat pahalılığına karşı bir yaşama tutunma öyküsü biz emekçilerin durumu. Yatmayan mesai ücretleri, mobbing sömürü bir yana yaşamımızı sürdürmemiz için olan temel ihtiyaçlarımız dahi önümüzde sıra ile durmakta.  İstanbul’da yaşamını sürdürmeye çalışan bir eğitim emekçisi olarak özel sektörün sahte yüzünü fazlaca yaşamakta ve bütün bu fiziki imkansızlıkların yanında eğitimci kimliğimiz nedeniyle de ruh sağlığımızı fazlaca diri tutmaktayız. Yeni yılın gelişi bizler için asgari ücretin artışını kutlayarak daha da yoksullaşma değil bir mücadele yılı olarak bize asgari ücret tutarında maaşları layık gören düzene karşı mücadeledir.”

Patronlar emekçilerin kaderini belirlemeye çalışadursun, bizler emeklerimizin karşılığını almak için bir araya gelmeye ve sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. 

Bugün bir özel okul öğretmeninin maaşının asgari ücretin biraz üstünde olması kabul edilemez. Bugün bir öğretmenin maaşı Devlet memurlarına yapılacak ücret zammını ve yan haklarımızı hesapladığımızda 42.000 TL’den az olmamalı. Birlik Sendikası olarak özel okullarda çalışan öğretmenler için hazırladığımız sözleşme teklifi aşağıdaki gibidir. 

 

BİRLİK SENDİKASI’NIN

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ’NDA 

ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER İÇİN 

SÖZLEŞME TEKLİFİ

Özel okul öğretmenlerinin Taban Ücreti net 42.000 TL olmalıdır. Ocak Devlet Memurlarına yapılacak ücret zammı dikkate alındığında Özel Okul öğretmenlerinin taban ücreti 42.000 TL olmalıdır.  

Özel Okul Öğretmenleri İçin Taleplerimiz:

 • Taban Ücreti net 42.000 TL/ay’a yükseltilmeli
 • Her kıdem yılı için net 200 TL 
 • 20 saati aşan her bir ders saati için net 120,00 TL/ders Ek Ders Ücreti
 • Tüm Özel Okul Öğretmenlerine 4 İkramiye verilmesi 
 • Her ay 2.000 TL ısıtma giderlerinin karşılanması için yakacak ödeneği
 • Eğitim Öğretim tazminatının öğretmenlere ödenmesi 
 • İşyerinde çalışılan her gün için net 150 TL/gün yemek ücreti
 • İşyerinde çalışılan her gün için net 100 TL/gün yol ücreti 
 • Şeker ve Kurban bayramlarında net 2.000’er TL bayram ödeneği
 • Her yıl Eylül ayında ödenmek üzere net 5.000 TL Giyim Ödeneği
 • Her yıl Temmuz ayında ödenmek üzere 5.000 TL Yıllık İzin Ödeneği
 • 657 sayılı devlet memurları yasasından az olmamak üzere her ay aile ve çocuk ödeneği ödenir.
 • Yılbaşında Özel Okul Öğretmenlerine net 2.000 TL tutarında Erzak Çeki
 • Ücret ile yukarıda anılan sosyal ödeme ve ödeneklerin 6’şar aylık dönemler için Enflasyon oranının üzerine 8 puan refah payı eklenmesi ile bulunacak oran kadar arttırılması.
 • Ücretlerin yattığı bankalardan alınan promosyonların öğretmenlere ödenmesi.
 • Özel Sağlık Sigortasının öğretmenlerin eş ve çocuklarını kapsayacak şekilde yapılması
 • Özel Okul Öğretmenleri özlük, yetki, sorumluluk ve ücret ile sosyal ödeme ve ödenekler bakımından 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi çalışan öğretmenler ile eşit haklara sahip olmalıdır. 

 

Birlik Sendikası olarak haksızlıklara, güvencesizliğe, düşük ücretlere, yoksullaşmaya karşı öğretmenleri, özel okullarda patronlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Gücümüz Birliğimizdir!

 

Facebooktwitterlinkedinmail