HaberManşet

MAĞAZA EMEKÇİLERİ BİRLİK SENDİKASIYLA BULUŞUYOR

Mağaza emekçileri olarak mevcut çalışma koşullarımız zaten oldukça ağırken pandemi sürecinde derinleşen ekonomik krizin faturası da bize ödetilmeye çalışılıyor.
Salgının ilk günlerinden bu yana ücretsiz izin zorbalığına maruz kalıyor, kısa çalışma ödeneği fırsatçılığıyla güvencesizliğe alıştırılıyoruz. Eksik kadroyla çalışıyor, ücreti ödenmeden fazla mesai yapıyoruz. İş ünvanlarımız keyfi olarak değiştiriliyor, primlerimizden kesinti yapılıyor.
İşsiz kalmak istemediğimiz için tüm riskleri göze alıyoruz. Mağaza emekçileri pandemi koşullarında hayatını kazanma derdi ile hayatından olma tehlikesi arasında bir seçime zorlanıyor…
Bu duruma dur diyebiliriz. Artık sendikamız var… Mağaza çalışanlarının üye olabileceği BİRLİK SENDİKASI kuruldu.
Birlik Sendikası, Türkiye’nin tüm kentlerindeki mağaza çalışanlarını haklarına sahip çıkmaya ve sendikaya üye olmaya çağırıyor.

BİRLİK SENDİKASI MAĞAZA EMEKÇİSİNİN YANINDA OLACAK

Hemen her mağazada yaşadığımız sorunlar ortak. Mağazalara insana yakışır bir çalışma düzeni gelmesi için öncelikle:
>> Ücretsiz izin uygulamasından vazgeçilmeli, zorunlu olarak izne çıkartılan tüm personellere ücretleri eksiksiz ödenmelidir.
>> Pandemi şartlarında öncelik, çalışanların ve müşterilerin sağlığı olmalı ve gerekli tüm hijyen önemleri alınmalıdır.
>> Asgari ücret temel alınarak belirlenen ücret uygulamasına son verilerek yeni ücret düzenlemesi yapılmalıdır.
>> Satış ve yönetici baskısı, ayrımcılık, istifaya zorlama gibi mobbing olarak tabir edilen tüm psikolojik tacizlere son verilmelidir.
>> Mağazalarda iş yüküne doğru orantılı olarak personel sayısı arttırılmalıdır.
>> Çalışanların yemek ücreti sağlıklı bir beslenmenin gerekleri dikkate alınarak güncellenmelidir.
>> Çalışanların tamamını kapsayacak şekilde servis imkanı sağlanmalı ya da maddi olarak ulaşım desteği verilmelidir.
>> Çalışma saatlerinin keyfi olarak değiştirilmesine son verilmelidir.
>> Mola saatleri ve dinlenme alanları insani koşullarda düzenlenmelidir.
>> İş yoğunluğu sebebiyle çalışma programlarına yansıtılmayan fazla mesailerin tamamının ücreti ya da izinleri verilmelidir.
>> Mağazalarda görev tanımları net bir şekilde belirlenmelidir.
>> Sayım açıkları nedeniyle personellerin primlerinin kesilmesi uygulamasına son verilmelidir.

BİRLİK SENDİKASI, yaşadığımız bu sorunların çözülmesi ve taleplerimizin karşılanması için, daha iyi koşullarda çalışmak, haklarımızı genişletmek ve güvenceler elde etmek için sendikalı olmaya çağırıyor.

SENDİKALI OL, GÜÇLÜ VE GÜVENDE OL!

BiRLiK_SENDiKA_BİLDİRİ_A4_MAGAZA EMEKÇİLERİ

Facebooktwitterlinkedinmail