AVM EmekçileriHaber

AVM ÇALIŞANLARI BİRLİK SENDİKASINA ÜYE OLUYOR!

AVM’YE SENDİKA GELİYOR
AVM ÇALIŞANLARI BİRLİK SENDİKASINA ÜYE OLUYOR

AVM emekçilerinin güvencesiz çalışma koşulları pandemi döneminde daha da ağırlaştı. Bu süreç
içerisinde patronlara verilen desteklerin hiçbiri emekçilere verilmezken AVM emekçileri siyasi
iktidar ve patronlar tarafından yok sayıldı.
Memlekette salgın devam ederken AVM emekçilerinin aşılanma hakkı gündeme bile getirilmek
istenmedi. Her gün binlerce insanla temas eden, müşterilerin denediği kıyafetleri toplarken
doğrudan risk altında çalışan çalışanların sağlığı gözeltilmeksizin AVM’ler çalıştırılmaya devam etti.
İşsiz kalmak istemeyen emekçiler, bütün riskleri göze alarak işlerine devam ederken patronlara
“ücretsiz izin” kartı verildi. Zorla ücretsiz izne çıkartılan emekçilerin ardından çalışmaya devam
edenlerin iş yükü arttı.
AVM çalışma saatlerinin düzenlenmesinin ardından çoğu işyeri mesai saatlerini sabah 10:00 akşam
20:00 olmak üzere günde 10 saate çıkardı. Saatlerce yoğun şekilde çalışan emekçilerin çoğu fazla
mesai ücretini alamıyor.
Part time şekilde çalıştırılmaya zorlanan çalışanların sigortaları tam yatmıyor ve haklarının
çoğundan yoksun bırakılıyorlar. Özetle salgın bahanesiyle yapılan her düzenleme emekçileri zor
durumda bırakırken patronlara kar sağlıyor.
Halka yaşam merkezi olarak tanıtılan ışıklı AVM’ler aslında binlerce emekçinin çalıştığı işyerleridir.
Süslü vitrinlerin arkasında, temiz katların aralarında, büyük kapıların arkasında çalışan emekçilerin
sayesinde patronların her gün tonlarca kar ettiği AVM’ler birer emek merkezidir.
Bu şartlar değiştirilebilir. Artık AVM emekçilerinin örgütlendiği bir sendikası var. BİRLİK SENDİKASI
birçok AVM’de örgütlenmeye devam ediyor.
Mağaza çalışanı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi… AVM’lerde çalışan binlerce emekçi BİRLİK
SENDİKASI’na üye olmalı ve hakları için mücadele etmelidir.

Hemen her AVM’de yaşadığımız sorunlar ortak. AVM emekçilerinin insana yakışır yaşam ve çalışma
koşullarına sahip olmaları için öncelikle:
• AVM’lerde çalışan emekçiler hızlıca aşılanmalıdır.
• Patronlar, emekçilerin Covid-19 salgın hastalığından korunması için tüm
sorumluluklarını yerine getirmelidir.
• Zorla ücretsiz izne çıkartılarak gelirsiz, güvencesiz bırakılan tüm emekçiler
işbaşı yapmalıdır.
• Çalışma saatleri günlük en fazla 8 saat olarak düzenlenmeli, haftalık çalışma
süresi 45 saati aşmamalıdır.
• Molaların süresi ve sıklığı arttırılmalı, bu süreler mesai saatlerinden
sayılmalıdır.
• Fazla mesai ücretleri ödenmelidir.
• Her türden mobbing ve satış baskısı üzerinden uygulanan mobbing sona
ermelidir.
• Yemek molalarının süresi insani düzeye çekilmeli ve yemek ücretleri
arttırılmalıdır.
• AVM emekçilerin yol ücretleri istisnasız karşılanmalıdır.
TÜM SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ EMEKÇİLERİN SENDİKALI OLMASI VE
MÜCADELE
ETMESİNDEN GEÇİYOR.
HAKLARINA SAHİP ÇIK, BİRLİK SENDİKASINA KATIL!
E- DEVLET ÜZERİNDEN BİRLİK SENDİKASINA ÜYE OLABİLİRSİN!
GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEN GELİR!
BİRLİK SENDİKASI’NA ÜYE OL

Bildiriyi aşağıdaki linkten PDF olarak indirebilirsiniz.

AVM_Bildiri_2_Birlik_Sendikası

Facebooktwitterlinkedinmail