HaberManşet

PATRONLARIN SALDIRILARINA KARŞI ÖRNEK DİLEKÇELERİMİZLE DE EMEKÇİLERİN YANINDAYIZ

Patronlar emekçilere her yerden saldırıyor, pandemi sürecinde daha da fazla…

Bir taraftan yüzbinlerce işçi için uygulanan yersiz ve haksız kısa çalışma ödeneği uygulaması, haksız nitelikteki ücretsiz izin uygulamaları ve asgari ücretin altında çalışan emekçilerin ücretlerinin yükseltilmemesi için oynanan oyunlar. Patronlar ilgili kurumlara yalan söyleyerek, emekçilerin ücret, emeklilik, izin gibi haklarını gasp ediyor.

Patronlar emekçileri izinde gösterip çalıştırmaya devam ediyor, çalışma saatleri belki de daha artmasına rağmen kısa çalışma ödeneğine (KÇÖ) geçiriyor, işçinin zaten sınırlı olan tam maaşına, sigorta hakkına göz koyuyor, sizi ücretsiz izne çıkarıp yerinize başka bir işçiyi işe alıyor, zaten açlık sınırlarında dolaşan asgari ücreti dahi emekçiye vermemek için fırsat kolluyor.

Sermayeye, patronlara karşı işçilerin birlik olmasını ve haklarını almasını sağlamak için örgütlenen Birlik Sendikası, bütün bu hak gasplarına karşı mücadele ederken, emekçilerin mücadele süreçlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak araçlar da sunuyor. Bu çerçevede yukarıdakilere benzer durumlarda öncelikle işverene verilmek üzere hazırladığı, farklı ihtiyaçlar için kullanmak üzere hazır dilekçe örneklerini emekçilerle paylaşıyor. Patronların farklı biçimlerdeki hak gasplarına karşı kullanılabilecek örnek niteliğindeki bu dilekçeler, emekçilerin kendi özgün durumlarına göre kolayca düzenleyip kullanabileceği şekilde hazırlandı.

Burada,
“Yersiz ve Haksız Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Kapsamından Çıkarılma Talebi Dilekçesi”
https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/20/yersiz-ve-haksiz-kisa-calisma-odenegi-uygulamasi-kapsamindan-cikarilma-talebi-dilekcesi,

“Özel Okul Öğretmenlerine Yönelik Yersiz ve Haksız Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Kapsamından Çıkarılma Talebi Dilekçesi”
https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/20/ozel-okul-yersiz-ve-haksiz-kisa-calisma-odenegi-uygulamasi-kapsamindan-cikarilma-talebi-dilekcesi,

“Haksız Nitelikteki Ücretsiz İzin Uygulaması Kapsamından Derhal Çıkarılma Talebi Dilekçesi”
https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/20/haksiz-nitelikteki-ucretsiz-izin-uygulamasi-kapsamindan-derhal-cikarilma-talebi-dilekcesi ve

“Belirli Süreli Sözleşmede Yazılı Ücretin Asgari Ücrete Yükseltilmesi Dilekçesi”
https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/20/belirli-sureli-sozlesmede-yazili-ucretin-asgari-ucrete-yukseltilmesi-dilekcesi
örneklerinin her biri içinde bir ön açıklamayla nasıl kullanılacağına dair bilgiler de emekçilerle paylaşılıyor.

Birlik Sendikası tüm gücüyle ve araçlarıyla patronlara karşı emeğini savunmak için birlikte mücadele eden emekçilerin yanında olmaya devam edecek. Mücadeleyi büyütmek, patronların saldırılarına karşı işçilerin birliğini ve dayanışmasını güçlendirmek için 10 No’lu işkolunda çalışan tüm emekçileri Birlik Sendikası’na üye olmaya, güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

BİRLİK SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Örnek dilekçeler:

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/20/ozel-okul-yersiz-ve-haksiz-kisa-calisma-odenegi-uygulamasi-kapsamindan-cikarilma-talebi-dilekcesi

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/20/yersiz-ve-haksiz-kisa-calisma-odenegi-uygulamasi-kapsamindan-cikarilma-talebi-dilekcesi

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/20/haksiz-nitelikteki-ucretsiz-izin-uygulamasi-kapsamindan-derhal-cikarilma-talebi-dilekcesi

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/01/20/belirli-sureli-sozlesmede-yazili-ucretin-asgari-ucrete-yukseltilmesi-dilekcesi

 

Facebooktwitterlinkedinmail